17
sie

Jak jeździć po trasach szybkiego ruchu – kurs na prawo jazdy

Kurs na prawo jazdy nie musi obejmować jedynie przygotowania do zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego. Kursant powinien także nabyć umiejętności, które pozwolą mu bezpiecznie prowadzić pojazd w każdych warunkach i miejscach, w tym takich jak drogi ekspresowe.

Jak jeździć po trasach szybkiego ruchu – kurs na prawo jazdy

Idealny kurs na prawo jazdy we Wrocławiu musi nie tylko przygotować kursanta do egzaminu, ale także do późniejszego przemieszczania się autem w różnych warunkach. Jedną z ważniejszych umiejętności nabytych podczas nauki jazdy powinno być poruszanie się po drogach ekspresowych. Sprawdź, czym są ekspresówki i z jakiego powodu sposób podróżowania po nich jest istotny dla przyszłych kierowców.

Czym są drogi ekspresowe? Jak je rozpoznać?

Podstawowy element, dzięki któremu można rozpoznać trasę szybkiego ruchu, to ustawiony na jej początku znak pionowy D-7. Jest to granatowy prostokąt z białym samochodem. Wjeżdżając na drogę ekspresową, należy pamiętać o kilku zasadach:

  • samochód osobowy na ekspresówce jednojezdniowej nie może przekraczać prędkości 100 km/h;
  • auto na drodze ekspresowej dwujezdniowej może jechać maksymalnie 120 km/h;
  • zakaz zawracania, zatrzymywania się, cofania i postoju poza miejscami do tego wyznaczonymi;
  • na trasie szybkiego ruchu możliwe jest holowanie pojazdów.

Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na wszelkich szlakach komunikacyjnych jest konieczne. Dodatkowo należy mieć praktyczne umiejętności poruszania się po drogach ekspresowych.

Dlaczego nauka jazdy po trasach szybkiego ruchu jest tak ważna?

Podczas praktycznej części kursu na prawo jazdy większość kursantów nie przekracza prędkości 70 km/h. Z tego względu nie mają żadnego doświadczenia w prowadzeniu samochodu przy wyższej szybkości. Warto zauważyć, że poruszanie się 120 km/h znacznie wydłuża drogę hamowania, a zbyt agresywny ruch kierownicą może spowodować wypadnięcie z toru ruchu. Te dwa argumenty powinny być przesłanką do odbywania części szkolenia praktycznego podczas nauki jazdy na drodze ekspresowej.

Dodatkowo poruszanie się po trasie szybkiego ruchu umożliwia kursantowi przetestowanie swoich umiejętności dynamicznych przejazdów, przyspieszania czy wyprzedzania innych samochodów, a także określania szybkości zbliżających się pojazdów widocznych w lusterku i przewidywania sytuacji na drodze w większym stopniu, niż podczas przemieszczania się po mieście.

Wybierz ośrodek przygotowujący do jazdy, a nie tylko do egzaminu

Wybierając naukę jazdy we Wrocławiu, sprawdź zakres kształcenia, jaki oferuje dany ośrodek. Pewne części składowe szkolenia są określone przez przepisy prawa i wspólne dla wszystkich szkół. Jednak niektóre z nich mogą dodawać do kursu na prawo jazdy dodatkowe elementy, takie jak nauka poruszania się po trasach szybkiego ruchu czy hamowanie na mokrej nawierzchni.