15
paź

8 kroków do uzyskania prawa jazdy

 

jak uzyskac prawo jazdy, jak wypełnić wniosek o prawo jazdy

 

30 lat temu uzyskanie prawa jazdy było wręcz bezproblemowe. Egzaminatorem był policjant, pytania na egzaminie teoretycznym się nie zmieniały, a samo sprawdzenie wiedzy przeprowadzano w formie papierowego testu. Ruch na drodze nie był natężony tak jak teraz, dlatego formalności trwały zazwyczaj kilkanaście minut. Dziś, osoby chcące posiadać uprawnienie do kierowania autem i nie tylko, stają zazwyczaj przed dużym wyzwaniem.

Prawo jazdy – dla kogo?

 

Prawie wszyscy chcieliby móc prowadzić samochód – co do tego nie ma wątpliwości. Prawo w naszym kraju przewiduje, że dla najpopularniejszego prawa jazdy – oznaczonego jako B – najniższy, wymagany wiek to 18 lat. Przy pozytywnym wyniku egzaminu na tę kategorię otrzymuje się uprawnienia do prowadzenia pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej, która nie przekracza 3,5 tony (wraz z przyczepką lekką ważącą do 750 kg).

 

PKK – Profil Kandydata na Kierowcę

 

Po ukończeniu 18. roku życia pierwszym krokiem do uzyskania niezbędnych dokumentów jest zdobycie numeru PKK, czyli Profilu Kandydata na Kierowcę. Uzyskuje się go w Wydziale Komunikacji urzędu właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Dopiero z PKK można wybrać się do szkoły jazdy, a później do ośrodka egzaminacyjnego.

Podajemy w pigułce poszczególne etapy uzyskania uprawnienia do prowadzenia pojazdu samochodowego:

1.  Zdobycie numeru PKK.

2. Zapisanie się do szkoły jazdy.

3. Wykonanie badań dla kierowców.

Najczęściej lekarz współpracuje ze szkołą jazdy, w której odbywa się kurs. Często jest tak, że w cenie całego szkolenia są badania lekarskie. Jeśli lekarz zdecyduje, że możesz być kierowcą, otrzymujesz orzeczenie lekarskie.

4. Odbycie kursu.

Chodzi zarówno o kurs teoretyczny, jak i praktyczny. W OSK Kowalski na ten pierwszy poświęcamy 30 godzin (26 godzin grupowych wykładów + 4 godziny na pierwszą pomoc). Jazda na drodze trwa minimum 30 godzin.

5. Złożenie dokumentów w odpowiednim organie.

Kliknij w obraz, aby sprawdzić jak wypełnić wniosek o prawo jazdy:

jak wypelnić wniosek o prawo jazdy jak wypełnić wniosek o prawo jazdy strona 2

 

Istnieje możliwość składania wniosku w urzędzie Starostwa Powiatowego w miejscu zamieszkania, w Urzędzie Miasta (jeśli osoba zainteresowana mieszka w mieście na prawach powiatu) bądź w urzędzie konkretnej dzielnicy – jeśli kursant zameldowany jest w Warszawie.

Należy zadbać o dostarczenie takich dokumentów jak:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy (na oryginalnym druku),
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców,
  • orzeczenie lekarskie,
  • dowód wpłaty.

Są one niezbędne do zapisania się na egzamin państwowy. Dodatkowo musisz mieć przy sobie numer Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) oraz aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu). Ponadto dołącza się aktualne zdjęcie o wymiarach 35×45 mm – wykonane na jednolitym, jasnym tle.

6. Egzamin.

Po przejściu powyższych kroków czas na egzamin państwowy. Koniecznie weź ze sobą dowód tożsamości. Część teoretyczna trwa dokładnie 25 minut i obejmuje łącznie 32 pytania (20 z wiedzy podstawowej oraz 12 z wiedzy specjalistycznej). Moduł praktyczny składa się z dwóch etapów: jazdy na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim.

7. Wniosek i opłata o wydanie uprawienia.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminów najlepiej wybrać się do urzędu, aby uiścić opłatę za wydanie prawa jazdy – jest to koszt 100,50 zł. Gdy dokonuje się jej stacjonarnie w kasie, należy wziąć ze sobą potwierdzenie zapłaty oraz udać się do miejsca, w którym przyjęto wniosek. W momencie dokonywania płatności online trzeba wysłać e-mail z potwierdzeniem przelewu.

8. Odbiór dokumentu

Gotowe uprawnienie do prowadzenia pojazdu odbierzesz do 9 dni roboczych od dnia, w którym urząd otrzyma potwierdzenie opłaty. Prawo jazdy odbiera się osobiście (należy wziąć ze sobą dowód tożsamości) bądź skorzystać z możliwości dostarczenia pocztą – przy zaznaczeniu na wniosku takiej opcji oraz podaniu dokładnego adresu do wysyłki.